torstai 4. maaliskuuta 2010

Johtamisohjelman yhteisöllisen median konseptista Sitran raportti

Sitran julkishallinnon johtamisohjelmalle tekemäni yhteisöllisen median konsepti on julkaistu Sitran raporttina. Ohessa konsepti- ja strategiaraportin esittely:

1. Uusi johtajuus ja yhteisöllinen viestintä

Sitran julkishallinnon johtamisohjelman yhteisöllisen viestinnän strategian ensisijaisena tarkoituksena on tukea julkisen sektorin johtamiskulttuurin kehittämistä vuorovaikutteiseen ja ihmislähtöiseen suuntaan. Ohjelman kotisivujen ja sosiaalisen median ympäristöjen kautta tapahtuvan vuorovaikutteisuutta korostavan viestinnän avulla pyritään kannustamaan, innostamaan ja ohjeistamaan julkisen sektorin johtoa ja työyhteisöjä johtamistapojen ja viestintäkulttuurin kehittämisessä. Tämän kautta osallistutaan kokonaisvaltaisesti julkisen sektorin uudistamiseen ja tulevaisuuden suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen.

Tässä suunnitelmassa kuvatun digitaalisen läsnäolon ja vuorovaikutteisen viestinnän avulla on tarkoitus rakentaa uuden suomalaisen johtajuuden yhteisöllinen tarina, joka luodaan yhdessä johtajien, kanssatekijöiden ja työyhteisöjen kanssa. Uuden johtajuuden yhteisöllisen tarinan avulla pyritään luomaan keskustelu- ja asenneilmapiiri, joka tukee johtamisen ja johtajuuden uudistamista. Samalla tarinan ympärille muodostuva verkosto kokoaa yhteen johtamisen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt, yhteisöt ja organisaatiot. Ohjelman aktiivinen läsnäolo erilaisissa sosiaalisen median ympäristöissä mahdollistaa moniäänisyyden ja näkökulmien rikkauden huomioimisen, vaalimisen ja hyödyntämisen. Näin avataan keskustelu johtamisen uudistamiseen liittyen laajalla rintamalla, erilaisten toimijoiden ja tekijöiden tarpeet, odotukset ja tavoitteet huomioiden.

Sosiaaliset mediaympäristöt vaikuttavat yhä enemmän johtamisen arkeen ja laajemmin työhön liittyvään viestintään. Johtamisen ja johtajuuden kehittämisessä on siten samaan aikaan kyse viestintä- ja asennekulttuurin uudistamisesta. Sitran julkishallinnon johtamisohjelma näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä ottamalla näkyvästi käyttöönsä uusia vuorovaikutteisia johtamisen ja viestinnän menetelmiä ja toimintamalleja. Yhteisöllisissä medioissa tapahtuvan kommunikoinnin kautta ohjelmanorganisaatio pystyy käytännön toiminnallaan konkretisoimaan välittämäänsä viestiä ja osoittamaan käytäntöihin perustuvaa arvo-, aate- ja tietojohtajuutta suomalaisen johtamisen ja johtajuuden uudistamisessa. Johdonmukaisesti kannustamalla luodaan henkeä, näkemyksien ja esimerkkien avulla innostetaan toimintaan käytännön tasolla.

Avoimuutta, läpinäkyvyyttä, ihmislähtöisyyttä ja kuuntelevaa läsnäoloa korostavien toimintaperiaatteiden ja niiden käytännön toteutuksen kautta Sitran julkishallinnon johtamisohjelma tekee kansainvälisellä tasolla uraauurtavaa työtä julkishallinnon johtamis- ja viestintäkulttuurin kehittämisessä. 

Lataa raportti kokonaisuudessaan tästä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti